AC/DC-relæ

Vil elpriserne fortsat stige?

Skrevet d. 15. december 2011

Kategorier: ElpriserKlima/Co2

Ifølge de tal som er offentliggjort via Energi Styrelsen fremgår det, at den gennemsnitlige stigning på el har været ca. 5% årligt de seneste 30 år. I midten af 80’erne kostede en kWh ca. 65 øre, i 2011 koster den samme kWh omkring 2 kr. og 20 øre.

Stigningerne skyldes dels at selve el priserne (på det frie energi marked) er steget fra ca. 10 øre pr. kWh i 1999 til ca. 40 øre pr. kWh i 2011, hvilket er en stigning på 400%.

Herudover er der indført en række el-afgifter herunder:

Alle disse afgifter har medvirket til at elpriserne er steget med over 300% igennem de seneste 25 år.

[Udvikling i danske el priser]

Danmark står nu overfor at skulle foretage betydelige investeringer i et nyt energiforsynings net, som skal understøtte regeringens målsætning om, at Danmark skal være CO2 neutral i 2050. Da vi i Danmark har kultur for brugerbetaling, er der udsigt til væsentlige stigninger på elpriserne. Det er således forventeligt at vi vil få priser på 4 til 5 kr. pr .kWh i de kommende år.

Ved at vælge en solcelle løsning til din private bolig, kan du producere din egen el til en fast pris, og således undgå den merudgift i husholdningen, som du ellers ville blive pålagt.