AC/DC-relæ

Vigtigt – før du køber solceller

Skrevet d. 22. december 2011

Kategorier: NettoafregningElpriser

Her er lidt input til dine overvejelser om solceller, før du køber et solcelleanlæg.

Hvor stort er dit årlige elforbrug?

Nettomålerordningen er en genial model, som muliggør, at du kan slutte dit solcelleanlæg til det offentlige el-net, og dermed levere strøm til dit el-selskab. Du kan så købe 100% af dit anlægs producerede elektricitet tilbage fra elselskabet, krone for krone, når du har brug for det. Alt dette sker på basis af en årlig afregning, hvor din to-vejs elmåler opgører forbrug i forhold til produktion, og beregner differencen.

Loftet for den nuværende nettomålerordning er sat til 6 kWp, hvilket vil sige, at solcelleanlægget som helhed, på et hvilket som helst tidspunkt på dagen, maksimalt må producere 6 kW. Den begrænsende faktor er inverteren, således at anlægget godt kan dimensioneres til at være større end 6 kWp.

Modellen for nettomålerordningen er, at du kan blive selvforsynende med el. Såfremt dit solcelleanlæg producerer mere el end du forbruger, bliver du godtgjort med 60 øre pr. kWh, (de næste 10 år), af den mængde el som du netto sælger til elselskabet.

Derfor er dit nuværende og dit forventede elforbrug en vigtig faktor, i dine overvejelser omkring kapaciteten af det solcelleanlæg, som er optimalt for dig.

Nettomålerordningen

Nedenstående Illustration viser et typisk forbrugsmønster af el (røde linje) og el produktion (grønne søjler) af solceller over et kalenderår.

Nettomålerordningen har til formål at udligne tidsforskydningen mellem el forbrug og el produktion.

Nettomålerordning

Illustrationen viser således at solcellen har optimal produktion i sommer halvåret, og at en typisk dansk familie har størstedelen af el forbruget i vinter halvåret.