AC/DC-relæ

Udnyttelsesgrad i solceller

Skrevet d. 20. august 2012

Skrevet af Mikkel Danholm Albrechtsen

Kategorier: TeknikEffektivitetSolcelleanlæg.

Udnyttelsesgrad

Vi oplever p.t. lidt forvirring omkring hvad udnyttelsesgrad betyder i solceller og solcellepaneler, så hermed en kort forklaring og uddybning af begreberne.

Udnyttelsesgrad?

Når man snakker om udnyttelsesgrad i solceller, eller effektivitet om man vil, så snakker man om hvor god solcellen er, til at konvertere solenergi til strøm. Jo højere procent udnyttelsesgrad, jo mere strøm kan cellerne producere pr. kvadratmeter. Det er en måde hvorpå man kan sammenligne forskellige solcellepaneler, uanset hvor store de er, eller hvor mange watt de kan producere.

Effektivitet i cellen vs. panelet

Et solcellepanel består i vores tilfælde af en ramme, hvorpå der er monteret 72 individuelle celler, de såkaldte ’wafers’. Udnyttelsesgraden kan variere meget i forhold til om man måler en af de 72 individuelle celler, eller panelet som helhed. Man kan desværre blive snydt, og få stærkt varierende effektivitetsprocenter, fordi den ene producent har valgt at måle på cellen, og den anden måler på hele panelet.

Vi anbefaler selvfølgelig, at man får udarbejdet en grundigt gennemarbejdet rapport, således at man kan få et nøjagtigt billede af, hvor godt ét anlæg er, i forhold til et andet.

Eksempler på udnyttelsesgrader

Verdensrekorden ligger pr. skrevne dato på 33,9% effektivitet på et mono-krystallinsk solcellepanel fra producenten Semprius – et panel som kan blive kommercielt tilgængeligt primo 2013.

Vejledende effektivitetsprocenter på de gængse moduler i dag er dog noget mere beskedne:

Solcellepaneler

Mono-krystallinske: 15-19%

Poly Krystallinsk

Poly-krystallinske: 13-17%

Tyndfilm

Tyndfilm: 7-11%

Der er dog en stor mængde faktorer udover effektiviteten, der har indflydelse på, hvilken type paneler man bør vælge. Du er velkommen til at kontakte os, og stille de spørgsmål du må have omkring dit fremtidige (eller nuværende) solcelleanlæg.

Her lige et hurtigt eksempel på ny teknologi med ekstreme udnyttelsesgrader. Er anlæg med blanding af solcelle- og solfanger teknologi, hvor op mod tre fjerdedele af solens energi kan blive udnyttet via eksperimentale teknikker: