AC/DC-relæ

Store stigninger i elpriser

Skrevet d. 29. januar 2013

af Mikkel Danholm Albrechtsen

Kategorier: ErhvervElpriser, El-nettet

Energimarkederne har desværre været præget af betydelige prisstigninger i perioden 2000 til 2012.

Nedenstående graf viser udviklingen på råvaremarkedet Nordpol, hvor elselskaberne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen køber og sælger el mellem hinanden.

Stigende Elpriser

Priserne på el er gennemsnitligt støt stigende år for år

Prisen på spotmarkedet er præget af udsving time for time, og i særdeleshed måned for måned.

Det er væsentligt at understrege, at ovenstående priser er netto råvarepriser, og at den danske stat tillægger moms og afgifter således, at afregningsprisen pr. 1. januar 2013 ligger omkring 1,60 til 1,72 kr. pr. kWh.

Det er naturligvis behæftet med en hvis usikkerhed, når prisen for el skal estimeres de næste 25 år, men generelt er der enighed om, at elpriserne fortsat vil stige, samt at afgifterne til Statskassen ligeledes vil stige. De fleste analytikere forventer stigninger i elpriserne på omkring 5% årligt, hvilket svarer til de gennemsnitlige årlige stigninger siden 1985.

Det Danske Folketing har vedtaget en støtteordning til solcelleanlæg med en kapacitet op til 400 kW, som indebærer, at der ikke skal afregnes moms og afgifter for el, som er produceret via solceller.

Idet prisen på solceller er historisk lav, kan Energi og Sol etablere solcelleanlæg, hvor virksomheden kan sikre sig en fast pris på el de næste 25 år. Den endelige pris vil komme til at ligge på omkring 0,60 kr kWh.

På baggrund af ovenstående kan vi konstatere, at en investering i solceller til erhverv er blevet særdeles attraktiv.

Flere indlæg af Mikkel Danholm Albrechtsen.