AC/DC-relæ

Stigninger i elpriser og afgifter

Skrevet d. 25. januar 2013

af Mikkel Danholm Albrechtsen

Kategorier: El-nettetEl-priser

Traditionen hidtil har været, at elpriser har set stigninger hvert år. Stigningen på den samlede pris, altså selve strømmen plus afgifter, har ligget på omkring 5 % årligt. Denne stigning har sådan set været ganske stabil igennem de sidste par årtier, og har presset el-priserne op på et niveau, hvor private køber strøm til omkring 2,25 kroner pr. kilo Watt time, og virksomheder køber til omkring 1,75 kr. pr. kWh.

Råvarepriser og grønne afgifter har gjort, at elpriserne har taget nogle betragtelige hop, og som jeg skrev sidste år, så kan vi blandt andet bryste os af en europarekord i el-afgifter. Indeværende år ser ikke ud til, at ændre på trenden fra 2012 tidligere år, da vi stadig ser stigninger på el-markedet, og stadig sigter mod en grønnere energiprofil i Danmark, hvilket uundgåeligt fører til nye eller højere afgifter.

Nyt og forbedret el-net

For at akkommodere fremtidens udfordringer og ændringer i henhold til optimering af bæredygtig energi, så skal vi blandt andet have inkorporeret et nyt og bedre el-net. Det er absolut nødvendigt, at Danmark imødekommer den voksende mængde af vedvarende energi, som til tider kan være ustabil, og får taget skridt hen mod et såkaldt smart grid.

Smart grid er blandt andet blevet testet på Færøerne for nyligt, hvor det ved hjælp af analyser af forbrugsmønstre og virksomhedstyper, kunne nedjustere strømforbruget visse steder under peak-forbrug, og om-distribuere strømmen, så det røg hen hvor det skulle bruges.

Et såkaldt intelligent el-net er ikke billigt at implementere, og vil kræve store investeringer frem mod 2020, hvis vi skal nå de grønne mål vi har sat os for.

Muligvis faldende priser på selve strømmen

Det ser ud til råvareprisen på selve elektriciteten er statisk i øjeblikket, og stiger ikke sådan som man måske kunne have forventet. Elektricitet i Danmark er faktisk slet ikke specielt dyrt, set i forhold til andre sammenlignelige nationer. Vi har dog i høj grad brugerbetaling på alt hvad der skal foretages i forhold til forbedringer af landets el-net, og derfor må det forventes, at der fortsat vil komme nye og større afgifter på strøm.

Medmindre man som virksomhedstype i forvejen er afgiftsfritaget, så vil solceller alt andet lige være et velkomment tilskud til el-regningen, også selvom man ikke får dækket hele sit årlige forbrug. Med tilbagebetalingstider omkring fire til seks år, så er solceller til erhverv blevet et varmt emne, uanset priser og afgifter.

Flere indlæg af Mikkel Danholm Albrechtsen.