AC/DC-relæ

Solceller og efterløn / dagpenge

Skrevet d. 13. september 2012

Skrevet af Mikkel Danholm Albrechtsen

Kategorier: Afskrivning/SKAT

Solsikker

Der er efterhånden ved at blive lagt låg på debatten om, hvorvidt efterløn og dagpenge kan blive begrænset grundet besiddelse af et solcelleanlæg, hvis anskaffelsessum afskrives pr. den såkaldte regnskabsmæssige metode.

Problematikken er kort fortalt, at du som anlægsejer teknisk set har et driftsmiddel, der skaber en vis værdi i form af elektricitet, og derfor kan risikere at komme i problemer, hvis du er på overførselsindkomst.

Der er visse krav og betingelser som skal opfyldes, for at undgå problemer med SKAT omkring dit solcelleanlæg, som følger:

 

Anlægget skal være dimensioneret til dit eget forbrug, uden henblik på salg af strøm. Overskudsstrøm kan godt sælges til el-selskabet, så længe det vurderes til at være utilsigtet ekstra produktion.

Anlægget skal være monteret på din ejendom.

Anlægget skal være ejet af dig, personligt, uden tilknytning til en virksomhed.

Du må ikke udføre arbejde forbundet med montering, tilslutning eller vedligeholdelse af anlægget. Alt udover basal aflæsning af el-måler og eventuel årlig rengøring af panelerne, betegnes som arbejde i forbindelse med solcelleanlægget.

 

Hvis det vurderes at du selv har udført arbejde på dit solcelleanlæg, vil du blive klassificeret som selvstændig med bibeskæftigelse, hvilket betyder fradrag i efterlønnen, eller reducering af dagpengeperioden til 1½ år.

De nøjagtige regler omkring hvad der betegnes som arbejde, hvor meget du selv må lave, og hvor strengt den a-kasse du er tilmeldt ser på ejerskab af solcelleanlæg, varierer meget. Vi anbefaler du tager kontakt til din a-kasse hvis du overvejer et solcelleanlæg, såvel som et hvilket som helst andet vedvarende energi-anlæg, f.eks. en husstandsmølle.