AC/DC-relæ

Solcelle grådighed straffes hårdt

Skrevet d. 3. april 2013

af Henrik Vester Det forgangne års forgyldte solceller er blevet sat op rigtig mange steder. Små 75.000 anlæg er blevet sat op i 2012, og de er alle røget på den gamle nettomålerordning, hvor vores gode el-net kan bruges som batteri uden ekstra omkostninger. Derfor kan det være fristende, hvis man nu har anskaffet sig et mindre anlæg på f.eks. 3-4 kWp, at man så alligevel gerne vil have 6 kWp når det kommer til stykket, så man kan få glæde af nettomålerordningen til hele ens forbrug, uden at ryge på den heftigt omtalte nye ordning. Bordet fanger Der er sådan set ikke så forfærdelig meget at gøre. Selv om jeg gerne ville lange nogle flere kilo Watt peak over disken og op på vores kunders tagflader, så går det bare ikke. Der skal være nøjagtig sammenhæng mellem det underskrevne tilbud fra leverandøren, og det registrerede skema med stamdata indsendt til forsyningsselskabet. Det er hverken tilladt, at gøre ens allerede registrerede anlæg større eller mindre, med mindre der foreligger en særdeles god grund. Det er heller ikke tilladt, at skifte de aftalte paneler ud med et andet fabrikat, og slet ikke hvis det andet fabrikat har en anden ydelse end de registrerede paneler. Det er selvfølgelig tilladt, at udskifte fejlslagne paneler da det går ind under vedligehold, men der må ikke være tale om kapacitetsændring. Det er sådan set ikke engang tilladt, at installere en anden inverter, end den som allerede er påført registreringen; i hvert fald ikke uden, at man underretter energinet.dk om udskiftningen, og påpeger præcis hvorfor man har foretaget udskiftningen. Det er dog også her tilladt, at udskifte inverteren grundet nedbrud, hvis dette skulle blive nødvendigt indenfor en kort periode af anlæggets levetid. Et af panelerne er gået i stykker, og leverandøren / producenten er gået konkurs! Det er desværre en reel mulighed, sådan som reglerne er blevet udformet og markedet har udviklet sig. Mange virksomheder er sprunget op af ingenting, hvor personer uden særlig meget andet end en forbindelse i Kina, har valgt at

Solcellepanel med stenslag

Et stenslagslignende uheld, måske en meteorit? Eller måske bare en tabt hammer, hvem ved?

blive solcelle-specialister. Det giver noget af et gøgler marked, hvor leverandør lover guld og grøn energi, uden egentlig at levere noget der lever op til løfterne. Med så mange leverandører og udbydere på markedet, og et pludseligt politisk stop der kvæler alting, så er det uundgåeligt, at mange leverandører står tilbage uden mulighed for at skabe omsætning, og derfor uden et egentligt forretningsgrundlag. Man kan sige sig selv, at en sådan virksomhed ikke overlever længe. Står man derudover overfor en kinesisk producent, som måske ikke har den lange historik, og ikke længere får støtte fra den kinesiske stat til deres produktion, så kan de ligeledes ende med, at dreje nøglen. Hvad gør man så? Det er her man, med al sandsynlighed, får lov til, at udskifte panelerne med nogle tilsvarende, da det jo ikke er muligt, at få erstattet ens dårlige paneler med nye af samme fabrikat. I sådanne tilfælde, vil man kunne få lov til, at opsætte et lignende panel, således at der ikke sker ændringer i anlæggets kapacitet. Det skal her også siges, at et solcelleanlæg er nød til at bestå af ens paneler, så vidt det nu er muligt. Det er vigtigt man finder et panel, der har nogenlunde samme ydelse, så man ikke skaber forvrængninger i strømproduktionen. Tilladelse kan ikke garanteres Det er desværre lidt af en gråzone. Det er ikke sådan, at man kan være 100% sikker på, at få tilladelse til udskiftning af panel, uanset hvad grunden så måtte være. Det er en smule grotesk, men for nærværende er det på energinet.dk’s nåde, om man kan opnå tilladelse til, at ændre på ens eget solcelleanlæg. Her skal dog lige nævnes følgende: Man skal jo selvfølgelig have lov til, at udføre vedligehold på ens solcelleanlæg, og tage de nødvendige skridt for, at anlægget producerer nogenlunde fornuftigt, og lever op til dets potentiale. Jeg mener dermed ikke man bør bekymre sig om, hvorvidt man kan få lov til, at erstatte en utidigt sammenbrændt inverter, eller et dårligt solcellepanel; det vil nok bare være en god idé, at dokumentere udskiftningen, og dermed også skriftligt underrette energinet.dk, således man sørger for at spille med åbne kort, og får grønt lys for udskiftningen på skrift.