AC/DC-relæ

Solar trackers er en mulighed for erhervsmarkedet

Skrevet d. 22. januar 2013

af Mikkel Danholm Albrechtsen

Energi og Sol på Facebook

Kategorier: ErhvervTeknik, Landbrug, Ny teknologi

En solar tracker er, kort fortalt, en simpel mekanisk ’robot’, som et bestemt antal solceller placeres på, og som via fotoceller vendes og drejes mod solen, så solcellerne får fuldt udbytte af indstrålingen, uanset hvornår på dagen eller året det er.

For et mere detaljeret kig på solar trackers, kan du læse et tidligere indlæg her.

Velegnet til store anlæg

Udgiften til en robot der kan tracke solen og følge dens gang over himlen er så tilpas høj, at det ikke kan betale sig til mindre anlæg – og slet ikke hvis man taler en privat bolig, hvor der er rigelig med uudnyttet tagplads man kan benytte sig af.

Skal man derimod ud i et større jordmonteret anlæg, så kan man overveje, om man vil benytte sig af den tilgængelige solar tracker teknologi. Med 30-40% højere udnyttelse af solens stråler, vil det i sidste ende kræve en del mindre plads, at bruge solar trackere til et stort anlæg, f.eks. hvis vi snakker solceller til landbrug eller lignende virksomheder.

Fungerer med jord-monterede anlægSolar tracker

Et parcelhus med skråt tag er selvfølgelig ikke optimalt til solar trackere – de kræver fladt land at stå på, og helst noget i retning af en græsmark, uden skyggende træer eller lignende.

Jord-monterede anlæg på jordbund skal som regel have støbt et fundament, og særligt med solar trackere er det nødvendigt. Som på billedet, er det op mod 100 paneler man monterer som en form for plade af paneler, og placerer på en robot-fod, som så drejer og vipper, alt efter hvor på himlen solen skinner fra. Alt efter vejrforholdene kan man selvfølgelig vælge, at bruge et mindre antal paneler pr. tracker, da 10 x 10 paneler kan virke som et meget stort sejl, som jo gerne skulle kunne stå imod en efterårsstorm.

Faldende priser på solceller kan være afgørende

Det nye år har budt på en yderligere nedjustering af priserne på silicium, og dermed en reduceret pris på mono- og polykrystallinske solceller. Omkostningen ved en solar tracker skal hele tiden vejes op mod muligheden for, at opstille et bestemt antal ekstra solcellepaneler, som så kan udligne forskellen i produktionen fra solar trackere.

Når alt kommer til alt, kan solar trackere så betale sig, når man snakker solceller til erhverv? Forudsætningerne er mange og forskellige, så alt andet lige skal man sørge for, at få udarbejdet et par solide tilbud, hvor forskellige løsninger kan sammenlignes, således den bedste løsning til den pågældende situation bliver valgt.

Energi og Sol udfører flere forskellige beregninger, hvor vi blandt andet tager stilling til, hvad der er pladsmæssigt og økonomisk mest fornuftigt. Kontakt os her, hvis du har spørgsmål, eller ønsker et tilbud på en solcelleløsning.

Flere indlæg af Mikkel Danholm Albrechtsen.