AC/DC-relæ

Skattemæssig behandling af vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Skrevet d. 7. februar 2012

Kategorier: Afskrivning/SKAT

Den skematiske ordning

Personer, der ejer et VE-anlæg, kan vælge at opgøre den skattepligtige indkomst ved at medregne 60% af den del af bruttoindkomsten fra driften af skatteyderens VE-anlæg, der overstiger 7.000 kr. årligt til den skattepligtige indkomst.

Det betyder, at hvis den samlede bruttoindkomst fra anlægget ikke overstiger 7.000 kr. årligt, medregnes den ikke ved ejerens indkomstopgørelse. De 40% af den indkomst, som overstiger 7.000 kr., er således skattefri og anses for et standardiseret fradrag, der skal dække samtlige udgifter, der er forbundet med driften af anlægget. Med den skematiske ordning kan der således ikke opnås særskilt fradrag ved indkomstopgørelsen for de udgifter, der er forbundet med driften af VE-anlægget.

Herunder også afskrivninger. Værdi af eget forbrug medregnes ikke i bruttoindkomsten.

Har man én gang valgt den skematiske metode, har man valgt den for hele ejerperioden.

Såfremt en skatteyder ejer flere anlæg, skal alle anlæg indgå i den skematiske ordning. Det gælder også, hvis man kun ejer andele af et anlæg. Er man gift, kan ægtefæller dog vælge ordning uafhængigt af hinanden.