AC/DC-relæ

Opgørelse efter skatteordningens almindelige regler

Skrevet d. 8. februar 2012

Kategorier: Afskrivning/SKAT

(fortsættelse af indlæg om Den skematiske ordning)

Ejere af VE-anlæg har også mulighed for, at opgøre indkomsten ved salget af de almindelige skatteregler. Hvis ejeren vælger denne mulighed, anses VE-anlægget for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, og det har ingen betydning, om der sker et nettosalg af el til nettet eller ej. Ordningen betyder, at alle indtægter fra anlægget skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det gælder også værdien af eget forbrug direkte fra anlægget. Eget forbrug medregnes til 60 øre/kWh i de første 10 år. Herefter er satsen 60 øre /kWh for vindmøller og 40 øre /kWh for solcelleanlæg. Samtidig kan der dog ske fradrag for udgifter til drift, vedligeholdelse og afskrivninger, efter de almindelige regler herom.

Hvis VE-anlægget er et solcelleanlæg, har Skatterådet bekræftet, at et anlæg, som er monteret på henholdsvis landjorden eller på stativer på en bygning, kan afskrives som driftsmidler, hvilket er ensbetydende med op til 25 % årlig saldoafskrivning. Er solcelleanlægget derimod integreret i bygningens bestanddele, og anvendes den producerede el som strømforsyning for bygningen, anses solcelleanlægget for en installation, som ikke kan afskrives i en- og tofamilieshuse.

OBS: Nyt pr. 20 juli – 115% afskrivning med den regnskabsmæssige metode.

Driften af anlægget betragtes som nævnt for at være erhvervsmæssig, og overskuddet/underskuddet bliver beskattet på samme måde som ved andre former for erhvervsmæssig virksomhed. Efter gældende praksis kan man også vælge at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Dette er især en fordel, hvis ejeren betaler topskat, da renteudgifter hermed kan fratrækkes i personlig indkomst.

Hvis ejeren af VE-anlægget samtidig driver anden virksomhed, som beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven, skal VE-anlægget ligeledes placeres i virksomhedsskatteordningen.

Hvis ejeren af et VE-anlæg, som hidtil har været beskattet efter de almindelige regler, vælger at overgå til at bruge den skematiske ordning, anses anlægget som afstået, og avanceopgørelse skal foretages.

Hvis en ejendom med VE-anlæg sælges, skal der aftales en pris for VE-anlægget, og eventuel fortjeneste vil være skattepligtig.

Skrevet af konsulent Henrik Vester den 7. Februar 2012. Du er velkommen til at deltage i debatten på Facebook.

Du kan læse mere her på siden om solcelleanlæg i forhold til Afskrivning/SKAT.