AC/DC-relæ

Nettomålerordning via NemID

Skrevet d. 13. juli 2012

Skrevet af Mikkel Danholm Albrechtsen Kategorier: Nettoafregning Det er blevet lidt nemmere at anmode om nettoafregning, efter energinet.dk har indført elektronisk behandling af ansøgninger om benyttelse af nettomålerordningen. Som vanlig praksis, når anlægget er driftsklart, indsender din autoriserede el-installatør anlæggets stamdata til elselskabet, som så tilmelder det til stamdataregisteret hos energinet.dk. Herefter modtager du et brev med anlæggets GSRN-nummer, hvilket fungerer som et unikt ID for dit anlæg. Med GSRN-nummeret kan du nu gå ind på energinet.dk, bruge NemID til at logge på selvbetjeningsportalen, og herfra anmode om at bruge nettomålerordningen, til nettoafregning på årsbasis.  NemID