AC/DC-relæ

Nettoafregning ( Nettomålerordningen )

Skrevet d. 7. februar 2012

Kategorier: Afskrivning/SKAT, Nettoafregning/Nettomålerordning

Afgiftsmæssige regler (Nettoafregning)

Dette blogindlæg beskriver reglerne for Nettoafregning (Nettomålerordningen)

Privatpersoner, der investerer i VE-anlæg (vedvarende energi), omfattes af reglerne om nettoafregning, når følgende betingelser er opfyldt:

– Anlæggets inverter (vekselretter) udsender maks. 6 kW
– Anlægget er tillsluttet et kollektivt elforsyningsnet
– Anlægget er ejet (eller lejet) af forbrugeren
– Anlægget er placeret på forbrugsstedet og tilsluttet en forbrugsinstallation
– Anlægget forsyner bolig (herunder sommerhus) eller anden ikke erhvervsmæssig bygning med energi

Reglerne om nettoafregning betyder, at der ikke skal betales elafgift af den el, der produceres på VE-anlægget, og at elmåleren må løbe baglæns, når der produceres mere el, end man bruger, så man kun afregner nettoforbruget med elselskabet.

Skattemæssige regler

Ejere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) skal være opmærksomme på, at deres investering kan være omfattet af nogle skattemæssige regler, og at de tilmed har flere muligheder for opgørelse af den skattepligtige indkomst. Hvorvidt man bliver omfattet af de skattemæssige regler beror på, om man har sit VE-anlæg tilsluttet nettet, eller om man udelukkende producerer til eget forbrug.

Energi og Sol tilbyder rådgivning omkring dine muligheder.