AC/DC-relæ

Integrerede solceller

Skrevet d. 20. juli 2012

Skrevet af Mikkel Danholm Albrechtsen

Kategorier: Montage, Ny teknologiGenerelt, Integreret Solcelleanlæg

Der er i disse dage meget snak om integrerede solceller, dvs. solcelleanlæg som, i stedet for regulær montage ovenpå taget, bliver bygget ind i selve tagkonstruktionen, så man i stedet for f.eks. tegl eller eternit, har et tag primært lavet af el-producerende solceller.

 Tagkonstruktion med solceller

Idéen bag konceptet er solid, og der er i dag flere og flere, som vælger at få bygget deres drømmehus med et sådant design, at det tager højde for integration af solceller i taget eller på facaden (se eksempel i introfilm). Så hvorfor er det, trods alt, ikke mere udbredt end det er?

Prisen

Kort og godt, prisen. Økonomien i integrerede solcelleløsninger er stadig ringere end de tagmonterede:

Højere anskaffelsessum

Integrerede solcelleløsninger er dyrere at anskaffe sig, grundet de højere omkostninger ved konstruktion/montage.

Ingen regnskabsmæssige afskrivninger

Virksomhedsmetoden er ikke en mulighed, da det integrerede solcelleanlæg fra SKATs side betragtes som en renovation, og ikke som et afskrivningsberettiget driftsmiddel. Dermed bliver muligheden for 115% afskrivning heller ikke aktuel i regnestykket.

Det skal her nævnes, at du med integrerede solceller stadig kan benytte nettomålerordningen iflg. Energinet.dk.

Ringere ydelse

Ventilationen og dermed nedkølingen på tagmonterede solcellepaneler er betydeligt bedre end ved solceller integreret i konstruktionen, og cellerne kan derfor miste 5-10% af el-produktionen, da de hurtigt bliver for varme til at operere effektivt.

Udseendet

Det enestående store salgsargument for integrerede solcelleløsninger – det æstetiske aspekt. Et solcelleanlæg der går i ét med tagkonstruktionen er unægteligt pænere og mere elegant at se på, og det er et udtryk der ikke stikker i øjnene når man står på jorden. Særligt med tyndfilmsceller kan det være svært overhovedet at se, at man har et solcelleanlæg monteret på taget.

Integrerede solceller