AC/DC-relæ

Hvor meget el kan solceller producere?

Skrevet d. 14. december 2011

Kategorier: Opmåling og Beregning, PVSol

I Danmark har vi ca.1.800 solskinstimer årligt, hvilket danner grundlag for ret nøjagtig beregning af el produktionen fra solceller.

Solceller placeret med retning stik syd, og som er monteret med en hældning på 20° til 45º, har en optimal placering i forhold til, at udnytte solens energi. Huse har forskellige placeringer og hustage har forskellige hældninger, hvilker naturligvis betyder, at el produktionen ikke er identisk på alle huse.

Energi og Sol tilbyder opmåling af dit tag og efterfølgende udarbejdelse af en 3D computer simulering af den forventede el produktion. I denne 3D simulering tages der højde for:

 – Tagets retning i forhold til syd
 – Tagets hældning
 – Tagets areal, dvs. det antal solceller der er plads til
 – Eventuelle skygger fra en kanap, en skorsten, et træ etc.

Beregningen udarbejdes og fremsendes efter ønske. Kontakt os her hvis du har interesse i en opmåling samt beregning.