Fordele

Se de 7 fordele ved valg af solceller...

DU HAR DIT FRIE VALG

DU KAN PRODUCERE DIN EGEN ELEKTRICITET – OG GØRE DIG UAFHÆNGIG AF FORTSAT STIGNING I EL. Investeringen i et solcelleanlæg er en investering i miljøet og din økonomi. Det gode ved solen er, at dens energi er gratis og kommer i betydelige mængder, og et solcelleanlæg omdanner al dens energi til gratis elektricitet. Du producerer så at sige din egen elektricitet og er uafhængig af markedet, el-leverandører og stigende elpriser.
DU ER SIKRET EN FAST ELPRIS, NÅR DU HAR INSTALLERET DIT SOLCELLE ANLÆG Regeringer i hele verden opfordrer deres borgere til at benytte miljørigtige energikilder – og i Danmark har vi et nettoafregningssystem, der betyder, at når solcelleanlægget er installeret og kommet i gang med at producere elektricitet, kan man nyde godt af den gratis energi fra solen i hele anlæggets levetid. Rent praktisk fungerer det sådan, at i perioder, hvor solcelleanlægget producerer mere elektricitet, end husholdningen selv forbruger, ledes den overskydende elektricitet ud i det offentlige elnet (i princippet kører elmåleren baglæns). I perioder, hvor solcelleanlægget producerer mindre elektricitet, end husholdningen har brug for, kan du hente dit overskud tilbage – og vel at mærke uden at det koster ekstra.
DU FÅR FØRSTEKLASSES KVALITET Vores leverandører er absolut førende varemærker inden for solenergiløsninger. Vores solcelleløsninger er naturligvis af samme høje kvalitet som vores øvrige produkter. Alle løsninger har været testet gennem flere år, før de kommer på markedet, og de er fremstillet i Europa, hvor vi har det ypperste højteknologiske produktionsapparat, såvel som kvalitetskontrol, til rådighed.
DU FÅR MANGE ÅRS GARANTI På et standard solcelleanlæg ydes en ekstraordinært lang garantiperiode. Garantien på selve produkterne er ikke mindre end 12 år, og garantien på  anlæggets ydelse er helt oppe på 25 år. Solcelleleverandører har nemlig stor tiltro til solcelleteknologien og høje forventninger til systemernes levetid. Derfor tør vi godt stille i udsigt, at mindst det første kvarte århundrede vil forløbe gnidningsløst.
INSTALLATIONER ER GANSKE ENKLE En solcelleløsning fra Energi og Sol er ganske let at installere. Selv om du højst sandsynligt får hjælp af en professional installatør, når du skal have installeret dit anlæg, er det rart at vide, at det ikke er nødvendigt at foretage ombygning eller andre større ændringer i hjemmet for at opnå alle de fordele, der følger med en solcelleløsning fra Energi og Sol. Solcellepanelerne installeres ganske enkelt oppe på taget, og indenfor i boligen skal der blot foretages nogle mindre ændringer i din elektriske installation.
SÅ GODT SOM INGEN VEDLIGEHOLDESE Vores solcelleløsning er stort set vedligeholdelsesfri. Solcellepanelerne bliver produceret med selvrensende glas og kræver kun rengøring i ganske særlige tilfælde, dvs. vedligeholdelsen er praktisk talt begrænset til at sikre, at der ikke er træer eller andre objekter, der skygger for solcellepanelerne.
MILJØVENLIG – INGEN CO2 UDLEDNING CO2 udledning er et af de højaktuelle emner, som alle taler om i disse år. Med et solcelleanlæg fra Energi og Sol på taget af din ejendom er du med til at spare betragtelige mænger CO2, for det er solen der leverer energien, hver gang du tænder for et elektrisk apparat i hjemmet. Og det er ikke kun en behagelig tanke; det er også godt for pengepungen.