AC/DC-relæ

Forberedelse til solceller – netværksanalyse

Skrevet d. 14. januar 2013

af Mikkel Danholm Albrechtsen

Kategorier: Erhverv, Store anlægTeknik

Grøn energi

Projekter med solceller, særligt med store solcelleanlæg til erhverv, er noget der kræver grundig forberedelse. Skal man have det fulde udbytte af sit nye bekendtskab med solenergi, så skal man have forudsætningerne i orden, og sørge for, at alt der kan planlægges, bliver planlagt ordentligt.

Værktøj til forberedelse – netværksanalyse

Energi og Sol tilbyder blandt andet, at udarbejde en gennemgående netværksanalyse som en del af vores solcelleløsning. Her menes selvfølgelige ikke en gennemgang af erhvervskontakter og sociale bekendtskaber, men derimod en grundig analyse af en virksomheds elinstallationer, forbrugsmønster og tidspunkter for spidsbelastning m.m.

En netværksanalyse fungerer således, at man installerer en ”sniffer” ved el-måleren, og over en forudbestemt periode, f.eks. 5 arbejdsdage, lader snifferen lagre relevant information om strømmens flow igennem bygningens elinstallation. Efter periodens ophør, afinstallerer man snifferen, og analyserer de indsamlede data.

Alt efter hvad man kommer frem til ved analysen, kan det være der er en gruppe på el-tavlen der er stærkt overbelastet, og andre der ikke bruges optimalt. Gennemgangen kan belyse eventuelle fejl og mangler, som måske altid har været der, eller som er opstået med tiden efter udvidelser og lignende.

Det er muligt der bør foretages udbedringer af disse, selvom de ikke er direkte relateret til opsætningen af solceller. Forbedringerne vil alt andet lige have en gavnlig effekt grundet fordelene ved en generelt moderniserende renovering.

Procedurens formål

Formålet med netværksanalysen er ganske enkelt, at forbedre og optimere virksomhedens ofte kringlede og komplicerede netværk af elinstallationer, og se på hvorvidt der er plads til forbedringer, og såfremt der er, hvad der så skal foretages af ændringer.

I forhold til solceller, så er det netop de data der indsamles ved en netværksanalyse, der gør os i stand til, at dimensionere et anlæg således, at hele regnestykket bliver så godt som muligt, uden for meget overproduktion, og stadig med evnen til, at dække så meget af det årlige el-forbrug som muligt.

Afgørende faktorer for anlæggets størrelseJordmonterede solcelleanlæg

For at have et nogenlunde overblik over ens investering i solenergi, så er det nødvendigt at vide visse ting på forhånd, inden der indgås bindende købsaftaler. Egetforbruget er, som tidligere beskrevet, en afgørende faktor, ligesom peak-forbrug, både henover dagen men også sæson-betonet, har meget at sige i forhold til solcelleanlæggets optimale kapacitet.

Dermed ikke sagt, at en netværksanalyse er strengt nødvendig. Den er et solidt værktøj til, at klarlægge hvad man ellers kan forbedre, som del af en generel energioptimerende og ressource-besparende plan, og kan så udover det bruges, når man skal dimensionere sit solcelleanlæg.

Du kan kontakte os her for, at høre nærmere om mulighederne angående solceller og/eller netværksanalyse.

Flere indlæg af Mikkel Danholm Albrechtsen.