AC/DC-relæ

El-bil på solceller

Skrevet d. 27. september 2012

Skrevet af Mikkel Danholm Albrechtsen

Kategorier: Ny teknologi, Store Anlæg

Chevy Volt

Vi har efterhånden fået en god portion henvendelser ang. mulighederne for, at drive en el-bil ved hjælp af energi fra et solcelleanlæg. Solcellebranchen tænker selvfølgelig meget i kombinerede løsninger, som kan give den bedste udnyttelse af det pågældende anlæg, og el-biler er på alle måder et aktuelt emne, som kunne gå naturligt hånd i hånd med et solcelleanlæg.

El-biler kører i dag, med blandet kørsel på både motorvej og i byer, omkring 0,15 kWh pr. kilometer. Skrevet på en anden måde, el-biler kører ca. 6,7 km/kWh, hvilket omregnet til mere håndgribelige benzinbil-tal, giver lige omkring 38 km/l, uden overvejelser omkring økonomi-kørsel.

Alt andet lige, så giver det følgende el-forbrug, alt efter dit kørselsbehov:

Km/dag Km/år kWh/år
30 10.900 1.640
40 14.600 2.190
50 18.250 2.735
60 21.900 3.285
80 29.200 4.380
100 36.500 5.475

Så hvis man har et stykke vej til arbejdet, så kan man hurtigt komme i en situation, hvor man bruger mere strøm om året på sin bil, end man gør i hele resten af husholdningen.

Det vil naturligvis føre til, at man skal have et forholdsmæssigt stort anlæg sat op, for at kunne dække sit samlede forbrug af strøm, hvilket for de fleste husejere vil være en fysisk umulighed. Skal du f.eks. bruge et 10,0 kWp anlæg som optimalt set producerer ca. 9.500 kWh om året, så skal du have omkring 65 m2 til rådighed, og du vil stadig gå glip af peak-produktion grundet nettomålerordningens 6,0 kWp begrænsning.

Et andet problem med kombinationen af elbil og solceller er, at man som regel vil have sin bil til opladning om natten, og solcellerne producerer om dagen. Den ubalance bliver indtil videre udlignet af nettomålerordningen, som sørger for du kan købe din producerede strøm tilbage krone for krone.

Let udskifteligt batteri

En særdeles velegnet løsning til brug i fremtiden, specielt når nettomålerordningen, som den er udformet i dag, udløber i 2021, kunne være et let udskifteligt batteri; på den måde kan man have et batteri til opladning i dagtimerne, mens man ikke er hjemme, og så bytte rundt når man kommer hjem.

Således vil man kunne udnytte den producerede el bedst muligt, hvis nettomålerordningen bliver ændret, eller helt fjernet, så man ikke længere kan bruge det offentlige el-net som batteri.

Efterhånden som teknologien bliver forbedret, både i el-biler og på solceller (og andre vedvarende energikilder), så vil det i højere grad være en fremtidig løsning, at du vil kunne producere strøm til dig selv og din familie, inklusiv strøm til at drive husstandens el-bil. Det bliver måske ikke lige en Tesla Roadster, men mindre kan også gøre det.