AC/DC-relæ

Egetforbrugets vigtighed ved solceller til landbrug

Skrevet d. 7. februar 2013

af Henrik Vester Kategorier: Erhverv, Generelt, Landbrug Anlæg på Græsmark Som skrevet i tidligere indlæg, så er der kommet overordentlig stort fokus på solcelleejeres egetforbrug under de nye regler. Med tilskudssats på 130 øre pr. kilo Watt time, og en potentiel elpris på 170 øre pr. kWh, så giver det selvfølgelig mening, at dimensionere solcelleanlæg til erhverv således, at egetforbruget spiser det meste af produktionen.

Anderledes for solceller til landbrug

Egetforbruget er ligeledes vigtigt for solcelleanlæg til landbrug, bare på den stik modsatte måde. Med en lavere elpris for landbrugsvirksomheder, som grundet forskellige former for afgiftsfritagelse kun betaler omkring 78 øre pr. kilo Watt time, så er opsætning af solceller, med henblik på el-produktion og salg, mere relevant, end selv at bruge strømmen. Regnestykket er rimelig enkelt; hvis man kan producere strøm til 75 øre pr. kWh gennem et ordentligt opsat og dimensioneret solcelleanlæg, og man så ’sælger den til sig selv’ for 78 øre pr. kWh, så er det nærmest uden fortjeneste. Kan man derimod sælge hele elproduktionen til elselskabet for 130 øre pr. kWh, så giver det meget bedre mening, og så kan man tale om tilbagebetalingstider omkring en 5-7 år.

Er det overhovedet lovligt?

Den nye solcelleaftale definerer meget klart, at el produceret af vedvarende energi-anlæg, med kapacitet op til 400 kW, kan sælges til 1,30 kr. pr. kilo Watt time. Der er ikke nogle krav eller stipulationer, som bestemmer hvor meget strøm man må sælge, og hvor mange procent man selv skal bruge. Reglerne diskriminerer heller ikke mellem solceller til private eller erhverv. Uanset anlæggets beliggenhed, udformning og opsætning, så er elselskaberne forpligtet til, at aftage strøm produceret af solceller til 1,30 kr. pr. kWh, ved hjælp af tilskuddet fra staten. OBS: Minister Martin Lidegaard har for nylig udtalt offentligt, at intentionen med de nye regler ikke var, at landbrug skulle kunne producere strøm med 100% fokus på salg. Hvorvidt der sker ændringer i reglerne er ikke til at vide, men vi følger selvfølgelig udviklingen, og rapporterer ændringer her på bloggen, med nye tiltag og løsninger i tilfælde af et addendum til lovgivning.

Én virksomhed, én el-måler, én ejer

Ligesom et privat-ejet solcelleanlæg er bundet til matriklen, såvel som ejeren af huset/anlægget, så er et erhvervsejet solcelleanlæg ejet af netop det CVR-nummer og dets tilknyttede el-måler, som også har købt anlægget, og som i den virksomheds bøger også afskriver anlægget. Grænsen på 400 kW er her meget klar, ved det at du ikke kan have et firma, der ejer tre eller fire anlæg á 400 kW stykket. Vælger man derimod at sætte en eller flere elmåler(e) op, og stifte f.eks. et par anpartsselskaber, så er der ikke noget til hindring for, at du kan investere flere penge i solceller, og sætte et større antal 400 kW solcelleanlæg op.

Jo flere, jo bedre, jo billigere

Det giver sig selv, at skal man have leveret og monteret en stor mængde solceller til det samme område, så er der visse omkostninger der bliver formindsket. Transport, opbevaring, mængderabat, arbejdsløn og så videre, bliver alt sammen nedskaleret, efterhånden som ordren bliver større og større. Derudover er de nuværende regler også skruet sådan sammen, at kurven på grafen for anlæggets overskud er lineært stigende, så hver eneste kilo Watt peak man sætter op forøger blot overskuddet yderligere.