AC/DC-relæ

2012 – Året for Solceller – optur og nedtur

Skrevet d. 21. januar 2013

af Mikkel Danholm Albrechtsen

Energi og Sol på Facebook

Kategorier: ErhvervNye regler og Lovgivning, Nettoafregning, Generelt

Solcellens år er gået, og det har været et turbo-ladet og stormfuldt år i solcellebranchen. Man skal efterhånden en del år tilbage, før man vil kunne finde et lignende eksempel på et marked, der på den måde er eksploderet, for derefter nærmest at uddø.

Sammenligneligt med ejendomsmarkedet fra midt-halvfemserne og små ti år frem, eller måske mere nøjagtigt med IT-boblen, som ligeledes pludselig brast, så er solcellemarkedet for private, som vi har kendt det i 2012, nu fuldstændig dødt.

Utrolig optur – mere end 30.000 nye anlægUpward Green Arrow

Året 2011 bød på omkring 3.000 solcelleanlæg i Danmark. Det var en procentvis stor stigning fra tidligere år, hvor solceller var forbeholdt det yderst grønneste segment, og på ingen måde nød den spredning over en bred kam, som vi så i 2012, hvor hele den danske befolkning tog solceller op til overvejelse.

2011 var dog ingenting rent solcellemæssigt, sammenlignet med 2012. Man kunne måske nok have forudset en stor forøgelse af solcelle-kapaciteten, men at over 30.000 private husstande, en stigning på 1000 procent i forhold til 2011’s samlede kapacitet, har været ude og investere samlet set i omegnen af 2,5 milliarder kroner i solceller, den var nok lidt svær at kalde for et års tid siden.

Regnestykkerne var for gode

Med flere forskellige fordele ved investering i solceller, som f.eks. afskrivninger, afgiftsfritagelser, årsbaseret nettoafregning og lignende, så kunne man med nogen af de bedste regnestykker, under gunstige placerings-forhold og optimale forudsætninger, ende op med en tilbagebetalingstid omkring fire år, måske endda under fire år for gør-det-selv anlæggene.

Med ydelsesgarantier på 25-30 år, og en levetid omkring 40, så var det simpelthen en for stor torn i siden på staten, som står til at skulle finde et vist antal milliarder over de næste mange år, for at dække det deficit, som solcellerne har skabt.

Man kan som ansat i branchen godt sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt staten rent faktisk ’mister’ noget grundet solceller. Det er en borger-finansieret investering i grøn energi, til en værdi af 2,5 milliarder kroner, som staten ikke behøver foretage. Tillæg dertil, at 20 %, altså en halv milliard, går direkte til staten som moms, og at der derudover er skat af al arbejdslønnen som boomet har genereret.

Tilbagebetalingstider mellem 4 og 16 år

Penge

Solceller gav hurtigt overskud på den nu gamle ordning.

Alt efter forudsætningerne, så kunne man få et mere eller mindre godt regnestykke ud af ens solceller. Ovennævnte perfekte forudsætninger kunne potentielt give 4 års tilbagebetaling, alt imens en ikke optimal placering, på et ikke optimalt tag, med et 100 % lånefinansieret anlæg til standard rente, nemt kunne løbe op i små 15 års tilbagebetaling.

Det har ikke rigtig været muligt, at justere forudsætningerne på en sådan måde, at det har kunnet betale sig at få solceller, uden det blev for godt. Det var med de små 5 års tilbagebetalingstid, at klimaminister Martin Lidegaard begrundede den nødvendige ’justering’ af nettomålerordningen, som så viste sig at skulle skabe noget af en nedtur.

Nye regler annonceres

Allerede i september annonceres det, at ændringer vil forekomme en gang i 2012, hvilket satte yderligere skub i solcellesalget, grundet folks ønske om, at komme med på den gamle ordning mens det var muligt. Der var stor usikkerhed om, hvad de nye regler ville komme til at betyde, og det skabte en hel del panik i branchen.

Der blev allerede den gang meldt ud, at det ville være en målsætning for de nye regler, at inkludere erhvervsmarkedet på lige vilkår med private, så det var muligt at få opsat endnu flere mega Watt solceller i Danmark. Det kom ikke helt til at passe; i hvert fald blev de økonomiske forudsætninger opsat således, at det ikke længere kunne betale sig for private, ej heller virksomheder, at opsætte solcelleanlæg til dækning af hele årets forbrug.

Mulig optur i 2013 – solceller til erhverv

Alt imens markedet for private svandt ind til ingenting, så er markedet for solceller til erhverv sådan set åbnet op, og det i overraskende høj grad. Beregninger med korrekte forudsætninger og gode placerings-forhold, returnerer tilbagebetalingstider på under 5 år, hvilket er et niveau hvor rigtig mange virksomheder har lyst til, at være med.

Derudover skal tilføjes, at man på et 25-årigt regnestykke ender op med et million-overskud på investeringen, en intern rente over 20 %, og et solidt grønt springbræt til, at kunne markedsføre sig som en miljøbevidst virksomhed.

En grøn profil og fokus på miljø og energibesparelse vil i fremtiden ikke være et frivilligt tiltag, det vil være et absolut krav, efterhånden som nye regler indføres for, at skåne miljøet og forhindre klima-forandringer.

At der nu er åbnet op for potentielt større anlæg for virksomheder kan meget vel gå hen og vise sig, at være et fornuftigt tiltag med henblik på, at få udvidet Danmarks solcellekapacitet.

Flere indlæg af Mikkel Danholm Albrechtsen.