Rådgivning og levering af solceller til private

Solcelleanlæg i Danmark
Den 20. november 2012 blev der fremsat et forslag i folketinget, som på forhånd er godkendt af:

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Forslaget, som er fremlagt af Klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard, har således parlamentarisk flertal.

Aftalen indeholder en helt ny regningsmodel for solceller, herunder omfatter aftalen virksomheder, institutioner, landbrug og andelsboligforeninger samt private boliger.

Modellen er, at der ikke skal betales afgift af den el som bliver forbrugt.

Solcelleanlæg som bliver etableret i 2013 afregnes over- skuds strøm med kr. 1,30 pr kWh i de kommende 10 år.

Modellen gælder for solcelleanlæg med en kapacitet på op til 400 kWp.

 

Undtagelsen for denne afregning er fælles anlæg som ikke kan nettoafregne, disse anlæg bliver afregnet kr. 1,45 pr. kWh de kommende 10 år.

Energi og Sol tilbyder:
• Projektudvikling
• Udarbejdelse af tilbud
• Levering og montage
• Service og vedligehold
• Overvågning
• Finansiel beregning på det samlede projekt

Du kan læse hele solcelleaftalen her.

Den endeligt vedtagne lov af d. 23. december 2012 kan læses på retsinformation.dk.

Læg blandt andet mærke til §6 stk. 7, hvoraf man kan læse, at fristen for den endelige nettilslutning af anlægget er fastsat til d. 31. december 2013.

Den oprindelige deadline for nettilslutning, som pr. den foregående aftale hed d. 20. maj 2013, er derfor ikke længere aktuel.